Priser

  • 1-1 sessioner har en varighed a ca 50 min (800kr/prisreduktion ved fast forløb)
  • Par-sessioner har en varighed a ca 70 min (1200kr/prisreduktion ved fast forløb)

I de Metakognitive forløb er det vigtigt, i starten, at du har ugentlige sessioner, da du får øvelser og værktøjer med hjem og træne på daglig basis. Vi følger op på dit hjemmearbejde, når vi mødes. Når du går flittigt til opgaverne, oplever du positiv forandring og markant bedring inden for ganske kort tid.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close