Angst og/eller Depression

  • Angst

At have angst opleves utroligt hæmmende, og der bruges mange kræfter hver eneste dag for at holde den fra livet. Ofte søger den angstfyldte at undgå situationer, der kan trigge angsten, hvilket resulterer i oplevelsen af at føle sig isoleret og ensom. Gennem et metakognitivt behandlingsforløb lærer du at forholde dig neutralt til dine angstprægede tanker, og værktøjer introduceres og integreres ind i din hverdag, så du kan indgå i fællesskaber og samtidig føle dig godt tilpas. Dit eget selvbillede vil ændre sig fra negativt til positivt og du motiveres derved til at kunne tage aktivt del i livet, der skal leves og ikke overleves. 

  • Depression

Alle mennesker kan føle sig triste en gang imellem og have perioder, hvor en bestemt problemstilling fylder meget i tankerne, og det er en naturlig del af det at være menneske. Men hvad sker der, når hverdagen består at konstante bekymringer, negative tanker og selvfokusering? Mennesket udvikler en depression og kæmper med at overskue selv de mest enkelte daglige rutiner. Den deprimerede oplever, at løsningen må findes i ”at gruble mere” over tilstanden, hvilket kun øger den psykiske mistrivsel. Gennem et metakognitivt behandlingsforløb hjælpes du til at bryde de destruktive tankeprocesser, og tid frigøres til at kunne fokusere uden for dig selv, så aktivitetsniveauet stiger. Tanker kommer og går, dette kan du ikke kontrollere, men du kan lære, hvilke tanker der er mere hensigtsmæssige at give opmærksom end andre, og heri ligger den nødvendige egenkontrol for at få det godt igen. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close