Stå ved dig Selv

Kunsten at kommunikere det, du har på hjerte

Beskrivelse af forløbet:

Når du kommunikerer det, du har på hjerte, oplever du friheden ved at kunne være dig og stå ved dig selv. Undlader du at kommunikere det, der er vigtigt for dig, og tilpasser du din kommunikation det du tror, andre vil høre, fjerner du dig væk fra dig selv, hvilket medfører utilpashed og utryghed. Over længere tid vil du endda opleve, at du bliver usikker på dine egne grænser, holdninger og værdisæt. Du bliver letpåvirkelig, da du langsomt mister dit fodfæste. 

Der kan være mange grunde til, vi undlader at ”sige tingene ligeud”, nogle af de hyppigste grunde er blandt andet:

  • Det kan være svært at tale om følelser
  • Ønsket om at undgå svære konfrontationer, der kan give anledning til skænderier
  • Et ønske om ikke at såre modparten
  • En frygt for at blive misforstået
  • En frygt for ikke at blive hørt og taget alvorligt
  • En overbevisning om, at det du har på hjerte, ikke er vigtigt

Du skal vide, at når du i din kommunikation står ved dig selv, så kalder du på, at andre respekterer dig, netop fordi du respekterer dig selv. Jo tydeligere du er, desto færre misforståelser, hvilket gør modparten mere tryg. Denne ved, hvad du står for, og hvor dine grænser går. 

At lære nye strategier inden for kommunikation kræver øvelse og tid. Gennem et terapeutisk forløb hjælpes du til at afdække dine uhensigtsmæssige mønstre og via nye strategier og øvelser lærer du at kommunikere klart og tydeligt i overensstemmelse med dine værdier. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close