Forløb

Metakognitiv Terapi til behandling af:

Angst, Depression og Stress, tilbydes både som 1:1 sessioner og gruppeforløb

Coaching i forhold til almenmenneskelige problemstillinger inden for:

Kærlighed, Karriere og Kommunikation

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close