Parterapi

Når parforholdet knager

Beskrivelse af forløbet:

Når to mennesker begynder at fjerne sig fra hinanden, er det ofte et udtryk for, at den enkeltes grundlæggende behov ikke synes at blive dækket i parforholdet. Det kan være behov såsom kommunikation, intimitet, frihed og socialt samvær. Når disse ikke bliver italesat, er det svært for modparten at indse vigtigheden i, at der skal en adfærdsændring til for igen at finde melodien sammen. Gennem et terapeutisk forløb laves bl.a. en behovsanalyse, hvor det tydeliggøres, hvor I fungerer godt sammen, men også hvor ændringer må foretages for at kunne give parforholdet den fornyede styrke, det trænger til. Det er vigtigt, I hver især tager ansvar for, hvad I har brug for og hvordan jeres behov kan imødekommes tilfredsstillende. Jo mere afklaret du er, desto lettere er det for din partner at støtte op om de ændringer, du måtte have brug for.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close