Gruppeforløb Børn

Angst- og Trivselsgrupper for Børn:

Når børn og unge bekymrer sig, føler sig usikre, har for høje forventninger til sig selv, kan det være svært at opretholde et engageret og socialt skoleliv. Nogen kæmper samtidig med angst og finder pludselig små dagligdags situationer utrygge og uoverskuelige. Børnene har behov for at opleve, de er helt normale og ikke alene. De har brug for at genvinde kontrollen over en daglig indre sværdkamp med tankerne. 

Jeg har sammensat et ”Angst- og Trivselsforløb” i børnehøjde, der klæder børnene på med Metakognitive Værktøjer, der afhjælper tankemylder og udmattende bekymringsspiraler. Når børnene har brudt de uhensigtsmæssige tankemønstre og fået en mental pauseknap, de kan anvende efter behov, så vender gnisten og lysten til at engagere sig tilbage. 

 • Grupperne er sammensat efter matchende aldre og holdes små (ca.10-12år), (ca.13-16år)
 • Varighed 7×2 timer. Vi mødes én gang om ugen á 2 timers varighed. Den sidste mødegang er en såkaldt “booster” session, som lægges en måned efter 6. mødegang. Det er i den mellemliggende periode, barnet især opbygger tilliden til at kunne stå på egne ben med de nye værktøjer i redskabstasken. Vi evaluerer på denne periode i vores booster session.
 • Forældre og barn inviteres til en forsamtale forinden forløbets opstart, hvor det enkelte barns udfordringer tales igennem, og I får en tryg introduktion til selve gruppeforløbet. Det er også her, vi sammen kan vurdere, om et gruppeforløb eller 1:1 sessioner vil imødekomme barnets behov bedst.
 • Forinden gruppeforløbets opstart, Inviteres forældre til en informationsaften, hvor vi gennemgår de værktøjer, børnene kommer til at lære. Dernæst hvordan I bedst kan støtte op om de små hjemmeopgaver, børnene får med hjem.
 • Vi mødes igen ved slutningen af forløbet, hvor vi erfaringsudveksler og taler om, hvordan den nye positive udvikling bedst fastholdes.
 • Gruppeforløb og forældreaftener foregår på adressen: Lille Strandvej 1A, kld, i Hellerup.
 • Pris: 3900 kr (inklusiv moms). Beløbet betales forinden opstart af gruppeforløbet.

Gruppeforløbets indhold:

 • 2 timers metakognitiv gruppeterapi (fordelt på 7 mødegange)
 • Introduktion til CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom/bekymringsspiraler) og hvordan det påvirker psyken
 • CAS-relaterede øvelser
 • Din egen personlige sagsformulering
 • Instruktion i DM-teknikker (Detached Mindfulness/hvordan vi lærer at lade tankerne være
 • Instruktion i Opmærksomhedstræning/hvordan vi lærer at kontrollere denne, så vi selv kan vælge, hvilke tanker og følelser, der skal have opmærksomhed, både hvornår, hvor og i hvor lang tid (lydfil udleveres til træning hjemme)
 • Hjemmearbejde der tydeliggør dine fremskridt
 • Personlig tilbagefaldsplan
 • Noter fra undervisningen, du altid vil kunne tage frem og genlæse

Trives dit barn i skolen?

Vi ønsker alle en positiv og tryg skoledag for vores børn. Men det er desværre ikke altid tilfældet og mange faktorer kan spille ind, både i og uden for hjemmet. En kortvarig svær periode er ganske normal og behøver ikke vække bekymring, men en langvarig periode kan præge barnets selvopfattelse negativt og bidrage til en negativ spiral. Vigtige opmærksomhedsmarkører:

 • Ondt i maven
 • Barnet vil ikke afsted om morgenen
 • Nedtrykthed
 • Inaktivitet
 • Bekymringstanker
 • Barnet tvivler på sig selv
 • Hyppigere konflikter med barnet
 • Vredesudbrud
 • Angst
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close