Priser

  • 1-1 sessioner har en varighed a ca 50 min (950kr/prisreduktion ved fast forløb/850kr.

For at få en optimal effekt af de metakognitive værktøjer, kan du forvente forløbet strækker sig over 5-8 sessioner.

  • Gruppeforløb ved fysisk fremmøde:

Et gruppeforløb ved fysisk fremmøde 7 x 2 timer koster i alt 3900kr, som enten betales ved tilmelding eller i rater.

  • Gruppeforløb Online for voksne:

Et gruppeforløb online 6 x 1 ½ time efterfulgt af 1 afsluttende individuel session, hvor tilbagefaldsplan gennemgås, koster i alt 3500kr, som enten betales ved tilmelding eller i rater. Et Online kursus er for dem, der er forhindret i fysisk fremmøde af logistiske årsager eller føler det mere trygt at kunne modtage hjælp i hjemmelige og trygge rammer. 

  • Par-sessioner har en varighed a ca 70 min (1200kr/prisreduktion ved fast forløb/1100kr
  • Alle priser er inklusiv moms

I de Metakognitive forløb er det vigtigt, i starten, at du har ugentlige sessioner, da du får øvelser og værktøjer med hjem og træne på daglig basis. Vi følger op på dit hjemmearbejde, når vi mødes. Når du går flittigt til opgaverne, oplever du positiv forandring og markant bedring inden for ganske kort tid.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close