OCD

Beskrivelse af forløbet:

Mennesker med diagnosen OCD oplever hverdagen fyldt op med tvangstanker og konstante ritualer, de føler, de skal udføre for at kunne eksistere. Det er både tidskrævende og invaliderende. Ritualerne udføres for at neutralisere tvangstankerne, men holder dem samtidigt også ved lige. Gennem et metakognitivt behandlingsforløb synliggøres, hvorledes du er fusioneret med dine tanker, dette kommer bl.a. til udtryk således: ”Mine tanker kan få mig til at gøre ting, jeg ikke har lyst til”. Via terapeutiske værktøjer lærer du at defusionere fra dine tanker og genvinde egen kontrollerbarhed. Det metakogntive mål er at lære dig at ændre dit forhold til- og respons på dine tankeprocesser. Behovet for udførelsen af ritualer svinder ind og livskvaliteten øges markant. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close